Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Concursul interjudețean "Dumitru Rusu"
2018-2019

Colegiul Economic Administrativ Iași

Concursul interjudețean "Dumitru Rusu"

Economia competitivă impune dobândirea unor noi competenţe: interesul pentru dezvoltarea profesională, învăţarea continuă, gândirea critică, capacitatea de adaptare la situaţii noi etc. Formarea acestor competenţe este posibilă şi prin participarea elevilor liceelor economice din zona Moldovei la un concurs cu caracter interdisciplinar.

Colegiul Economic Administrativ Iaşi are o îndelungată tradiţie în ceea ce priveşte pregătirea elevilor pentru specializările economic şi administrativ.

Pentru a consolida prestigiul liceului nostru prin absolvenţi bine pregătiţi profesional, organizăm începând cu anul şcolar 2003 - 2004, un concurs interjudeţean cu caracter interdisciplinar pe teme economice.

Avantajele participarii la acest concurs - inscriere fara admitere la FEAA

OBIECTIVELE CONCURSULUI

Obiective generale:
promovarea ideilor de competiţie şi performanţă la disciplinele economice;
identificarea elevilor capabili de performanţă şcolară în domeniul disciplinelor economice şi susţinerea lor;
promovarea cooperării şi a schimbului de experienţă între liceele economice atât din zona Moldovei cât şi din celelalte regiuni;

Obiective specifice:
dezvoltarea gândirii economice şi a transferului cunoştinţelor în situaţii noi;
reflectarea în contabilitate a operaţiilor economico-financiare;
utilizarea metodelor şi tehnicilor fiscale;
utilizarea legislaţiei în domeniu;
dezvoltarea capacităţii de argumentare şi a flexibilităţii în gândire.

Concursul se adresează elevilor liceelor economice din clasele a-IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a şi este organizat în următoarele secţiuni:
clasa a IX-a – Economia întreprinderii;
clasa a X-a - Etică și comunicare;
clasa a X-a – Contabilitate generală;
clasa a XI-a - Administrarea firmei;
clasa a XI-a - Marketingt;
clasa a XI-a - Contabilitate;
clasa a XII-a - Realizarea situațiilor financiare și calculația costurilor și finanțarea afacerii.

PRINCIPALUL AVANTAJ AL CONCURSULUI

Asigură admiterea pe locurile fără taxă la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, F.E.A.A. (scutire de taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului I), pentru câştigătorii locurilor I, II şi III, indiferent de secțiune.