Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Detalii concurs

                               CONCURSUL JUDEȚEAN ”INOVAȚIE ȘI SPIRIT ANTREPRENORIAL“ DUMITRU RUSU  2020

     Motivaţia organizării și desfășurării concursului:

Concursul ”Inovație și spirit antreprenorial” Dumitru Rusu propune o abordare a noțiunii de antreprenoriat ca un con­cept care presupune competențe esențiale precum creativitate, cunoștințe tehnolo­gice și management de proiect. Dorim să abordăm antreprenoriatul ca pe un set de competențe-cheie transversale pentru scopuri profesionale și personale ale participanților, apelând la diferite modalități ale educației non-formale.

Concursul se dorește a fi un ”teren de antrenament” pentru viitorii antreprenori, ”un incubator al ideilor de afaceri”, propunându-și să identifice și să valorifice competențele antreprenoriale ale elevilor care au studiat disciplina Educație antreprenorială la liceele teoretice, vocaționale sau tehnologice, sau care sunt interesați de domeniul economic.

Ne propunem să punem în valoare elevii vizionari care au capacitatea de a vedea lucrurile puțin înaintea celorlalți, charismatici și persuasivi, ce vor captiva juriul când vor vorbi/scrie despre provocările antreprenoriatului, adolescenți cu fler antreprenorial și gândire pozitivă. Încurajăm colaborarea din perspectivă economică între elevii liceelor din filierele tehnologică, teoretică și vocațională, stimulăm modul de gândire tipic antreprenorial, oferim o experiență de învățare non-formală pentru a antrena abilitățile specifice întreprinzătorilor și a inspira elevii interesați de domeniul economic să exerseze comportamentul antreprenorial.

Activitățile propuse în concurs presupun o abordare din perspectivă interdisciplinară, ca urmare a aplicării în practică a cunoștințelor de educație antreprenorială, discipline economice, TIC, limba română, matematică, arte plastice.

     Scopul concursului:

Crearea unui context favorabil antrenării abilităților antreprenoriale ale participanților, pentru adaptarea acestora la schimbările din societate și creșterea șanselor de integrare socio-profesională.

   Concursul județean ”Inovație și spirit antreprenorial“ Dumitru Rusu, ediția 2020 prezintă  următoarele secțiuni:

 Secțiunea I « Eu în fața provocărilor sectorului serviciilor», destinată elevilor din clasele a VII-a – a VIII-a, cu subsecțiunile:

  • Eseu
  • Poster
  • Fotografie

 Secțiunea a II-a « Universul afacerilor », destinată elevilor din clasele a IX-a – a XII-a de la liceele teoretice, vocaționale și tehnologice, cu subsecțiunile:

  • Eseu
  • Material promoțional

 Secțiunea a III-a « Studii de caz interdisciplinare Dumitru Rusu »  destinat elevilor din clasele a X-a și a XI-a de la liceele tehnologice profil servicii, domeniile de pregătire profesională economic și comerț, calificările profesionale tehnician în activități economice, tehnician în administrație, tehnician în achiziții și contractări, cu subsecțiunile:

  • Eseu
  • Studii de caz interdisciplinare, de soluționare a unor situații ipotetice din activitatea unei societăți comerciale.

 

     Obiectivele concursului:

O1 – Lansarea proiectului în 100 școli gimnaziale și 40 licee, în interval de o lună;

O2 – Creșterea gradului de informare  a 100 elevi de gimnaziu asupra unor profesii  din domeniile economic și comerț, cu efect asupra  conturării ideii de antreprenoriat ca opțiune profesională, în interval de o lună;

O3 – Participarea a 100 de elevi din filierele liceale teoretică, vocațională și tehnologică, la activități care să le dezvolte modul de gândire și acțiune antreprenorial , în interval de o lună;

O4 – Participarea a 50 de elevi din liceele tehnologice la activități care să contribuie la creșterea nivelului de înțelegere a proceselor econo­mice din societăți comerciale/companii, în interval de o lună;

O5 – Diseminarea rezultatelor proiectului în 140 unități școlare, într-un interval de 2 săptămâni.

 

       Grupul-ţintă al concursului:

– 100 elevi de gimnaziu, din care 20 din mediul rural și 80 din mediul urban, sub coordonarea a  50 profesori;

– 150 elevi de liceu, din care 10 din mediul rural și 90 din mediul urban, indiferent de filieră, profil și specializare, sub coordonarea a 50 profesori.