Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Firma de exercițiu
Conceptul & obiectivele firmei de exercițiu

Colegiul Economic Administrativ Iași

Conceptul de Firmă de exercițiu

Firma de exercițiu reprezintă o metodă interactivă de învăţare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, o concepţie modernă de integrare şi aplicare interdisciplinară a cunoştinţelor, o abordare a procesului de predare-învăţare care asigură condiţii pentru probarea şi aprofundarea practică a competenţelor dobândite de elevi în pregătirea profesională.

Firma de exercițiu poate fi definită şi ca instrument de pregătire practică în domeniul procesului informaţional care utilizează proceduri şi mijloace identice cu cele din cadrul firmelor reale, cu excepţia produselor şi banilor, care sunt simulate. Firma de exercițiu, înainte de a fi un laborator bine dotat, poate fi vazută ca un organism viu, un concept – learning by doing – care modifică sistemul tradiţional de instruire.

Obiectivele Firmei de exercițiu

Obiectivul major al învăţării prin intermediul metodei firmă de exercițiu îl reprezintă dezvoltarea spiritului antreprenorial şi a gândirii economice prin:

familiarizarea elevilor cu activităţile specifice unei firme reale;
simularea proceselor economice specifice mediului real de afaceri;
formarea unei gândiri strategice prin care elevii stabilesc obiective şi învaţă să urmărească demersul managerial pentru atingerea acestora;
perfecţionarea limbajului de afaceri;
încurajarea spiritului competiţional, al calităţii şi al responsabilităţii;
dezvoltarea de competente, aptitudini si atitudini necesare unui antreprenor dinamic precum: gândire critică; gândire analitică; creativitate; competitivitate; iniţiativă; capacitatea de a lua decizii într-o manieră responsabilă, în concordanţă cu contextul de afaceri simulat; asumarea responsabilităţii; abilitatea de a lucra în echipe etc.