Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Resurse

Resurse materiale

Colegiul Economic Administrativ Iasi dispune de următoarele dotări materiale:
a. Suprafata construită a unitătii scolare: 1851 mp distribuită astfel:parter si 3 nivele;
b. Suprafata utilă a unitătii de învătământ: 5090 mp, distribuită astfel:
• 1 laborator de fizica cu aparatura didactică specifică aferentă;
• 1 laborator de chimie cu dotările specifice;
• 1 laborator biologie, cu materialele didactice corespunzătoare;
• 3 laboratoare de informatica, conectate la internet;
• 1 cabinet de contabilitate;
• 1 cabinet psihopedagogic;
• 1 cabinet de management al calitatii;
• 1 cabinet de economie si administrarea afacerilor dotat cu 6 calculatoare conectate la internet, menite sa asigure activitatea elevilor prin Firma de exercitiu;
• 1 cabinet de limba româna;
• 1 cabinet de matematica;
• 1 cabinet de limbi moderne;
• 1 cabinet de geografie;
• 31 sali de clasa;
• biblioteca cu un numar de 21432 volume de literatura beletristica si de specialitate;
• sala si teren de sport;
• cabinet medical si stomatologic - program zilnic 8-14;
• fast-food;
• statie radio – amplificare cu program realizat de elevi si coordonati de 2 cadre didactice

Resurse umane

Personal didactic:
- numar cadre didactice: 61 din care 59 sunt cadre didactice titulare, iar 2 sunt suplinitori;
- numar cadre didactice calificate: 61;
- numar cadre didactice cu titlul stiintific de doctor în stiinte: 9;
- numar cadre didactice cu gradul didactic I: 49;
- numar cadre didactice cu gradul didactic II: 3
- numar cadre didactice cu gradul didactic definitiv 8;
- numar cadre didactice debutante 1

Toate cadrele didactice participa la diferite forme de perfectionare metodica si de specialitate prin implicare activã în:
- activitãti metodico-stiintifice si psihopedagogice, realizate la nivelul comisiilor metodice care activeazã la nivelul colegiului, dar si la cercurile pedagogice;
- sesiuni metodico-stiintifice de comunicãri organizate la nivelul scolii (cu ocazia Zilelor Colegiului – în luna mai a fiecãrui an scolar), dar si la nivel judetean;
- simpozioane si schimburi de experientã;
- stagii periodice de informare stiintificã de specialitate si în domeniul stiintelor educatiei;
- cursuri de perfectionare organizate de cãtre Universitatea „Al.I.Cuza”Iasi si de Universitatea Tehnica „Gh.Asachi”Iasi
- cursuri postuniversitare de specialitate, organizate de institutiile superioare de învãtãmânt.

Personal auxiliar:
- 1 bibliotecar;
- 1 inginer sistem;
- personal didactic auxiliar în numar de 8;
- personal nedidactic în numar de 8